NEN-EN 3140 keuringsstickers

Ons assortiment NEN3140 keuringsstickers

De NEN-EN 3140 norm "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanning" is de nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied. Onderdeel van deze norm is het keuren van de bedrijfsmiddelen. Om aan te geven dat een apparaat gekeurd is en geschikt is bevonden voor gebruik, wordt deze voorzien van een keuringssticker met datum aanduiding.

Maak uw keuze uit de volgende mogelijkheden:

Copyright © 2016 Keuringssticker.com